001%

Đang tải

Menu
Nền tảng xã hội BitOrbit bao gồm

01 / Mô-đun tài khoản

02 / Mô-đun nội dung

03 / Mô-đun trò chuyện

Mô-đunTrò chuyệnMô-đunTrò chuyệnMô-đunTrò chuyệnMô-đunTrò chuyệnMô-đunTrò chuyệnMô-đunTrò chuyện

Giao tiếp riêng tư và an toàn.

Xong

0%

Khả năng kết nối với TelegramKhả năng kết nối với TelegramKhả năng kết nối với TelegramKhả năng kết nối với TelegramKhả năng kết nối với TelegramKhả năng kết nối với TelegramKhả năng kết nối với TelegramKhả năng kết nối với TelegramKhả năng kết nối với TelegramKhả năng kết nối với Telegram

Khả năng kết nối với Telegram

Tích hợp Telegram trong cuộc trò chuyện riêng tư của bạn.

Bảo mật mọi nơiBảo mật mọi nơiBảo mật mọi nơiBảo mật mọi nơiBảo mật mọi nơiBảo mật mọi nơiBảo mật mọi nơiBảo mật mọi nơiBảo mật mọi nơiBảo mật mọi nơi

Bảo mật mọi nơi

Nhóm riêng tư, Nhóm riêng trả phí.

Ví tiền điện tử tích hợpVí tiền điện tử tích hợpVí tiền điện tử tích hợpVí tiền điện tử tích hợpVí tiền điện tử tích hợpVí tiền điện tử tích hợpVí tiền điện tử tích hợpVí tiền điện tử tích hợpVí tiền điện tử tích hợpVí tiền điện tử tích hợp

Ví tiền điện tử tích hợp

Nhận và thanh toán hóa đơn trực tiếp trong trò chuyện.

MicroappsMicroappsMicroappsMicroappsMicroappsMicroappsMicroappsMicroappsMicroappsMicroapps

Microapps

Không giống như chatbot, các ứng dụng có trong trò chuyện không có giới hạn trải nghiệm người dùng.

Chọn ngôn ngữ của bạn
عربى
عربى
English
English
Español
Español
हिंदी
हिंदी
Indonesia
Indonesia
한국어
한국어
Pilipinas
Pilipinas
Русский
Русский
Türk
Türk
Yoruba
Yoruba
中文語言
中文語言