001%

Đang tải

Menu
Nền tảng xã hội BitOrbit bao gồm

01 / Mô-đun tài khoản

02 / Mô-đun nội dung

03 / Mô-đun trò chuyện

VelasStakingVelasStakingVelasStakingVelasStakingVelasStakingVelasStaking

Stake để hỗ trợ phân quyền và nhận phần thưởng.

Xong

0%

Máy tính Staking

Máy tính StakingMáy tính StakingMáy tính StakingMáy tính StakingMáy tính StakingMáy tính StakingMáy tính StakingMáy tính StakingMáy tính StakingMáy tính Staking

Máy tính Staking

Chọn nhóm, nhập số tiền và tính toán phần thưởng gần đúng.

Trở thành người xác nhận

Trở thành người xác nhậnTrở thành người xác nhậnTrở thành người xác nhậnTrở thành người xác nhậnTrở thành người xác nhậnTrở thành người xác nhậnTrở thành người xác nhậnTrở thành người xác nhậnTrở thành người xác nhậnTrở thành người xác nhận

Trở thành người xác nhận

Tăng phần thưởng của bạn bằng cách chạy một node trên máy chủ của bạn.

Trở thành người ủy quyền

Trở thành người ủy quyềnTrở thành người ủy quyềnTrở thành người ủy quyềnTrở thành người ủy quyềnTrở thành người ủy quyềnTrở thành người ủy quyềnTrở thành người ủy quyềnTrở thành người ủy quyềnTrở thành người ủy quyềnTrở thành người ủy quyền

Trở thành người ủy quyền

Bạn không cần phải chạy một node, chỉ cần ủy thác stake của bạn trên một node hiện có và nhận phần thưởng.

Kiếm danh tiếng bằng cách staking

Kiếm danh tiếng bằng cách stakingKiếm danh tiếng bằng cách stakingKiếm danh tiếng bằng cách stakingKiếm danh tiếng bằng cách stakingKiếm danh tiếng bằng cách stakingKiếm danh tiếng bằng cách stakingKiếm danh tiếng bằng cách stakingKiếm danh tiếng bằng cách stakingKiếm danh tiếng bằng cách stakingKiếm danh tiếng bằng cách staking

Kiếm danh tiếng bằng cách staking

Hỗ trợ phi tập trung, kiếm phần thưởng và cải thiện danh tiếng của bạn.

Chọn ngôn ngữ của bạn
عربى
عربى
English
English
Español
Español
हिंदी
हिंदी
Indonesia
Indonesia
한국어
한국어
Pilipinas
Pilipinas
Русский
Русский
Türk
Türk
Yoruba
Yoruba
中文語言
中文語言