001%

Đang tải

Menu
Nền tảng xã hội BitOrbit bao gồm

01 / Mô-đun tài khoản

02 / Mô-đun nội dung

03 / Mô-đun trò chuyện

VelasVelasVelasVelasVelasVelas

Ví đa tiền tệ với chức năng Velas Staking.

Xong

0%

Một cụm từ dễ nhớ

Một cụm từ dễ nhớMột cụm từ dễ nhớMột cụm từ dễ nhớMột cụm từ dễ nhớMột cụm từ dễ nhớMột cụm từ dễ nhớMột cụm từ dễ nhớMột cụm từ dễ nhớMột cụm từ dễ nhớMột cụm từ dễ nhớ

Một cụm từ dễ nhớ

Quản lý tất cả các đồng tiền bằng một cụm từ hạt giống.

Nền tảng chéo

Nền tảng chéoNền tảng chéoNền tảng chéoNền tảng chéoNền tảng chéoNền tảng chéoNền tảng chéoNền tảng chéoNền tảng chéoNền tảng chéo

Nền tảng chéo

Web, Di động IOS, Di động Android, Máy tính để bàn Windows, Máy tính để bàn Mac, Máy tính để bàn Linux.

Velas Staking

Velas StakingVelas StakingVelas StakingVelas StakingVelas StakingVelas StakingVelas StakingVelas StakingVelas StakingVelas Staking

Velas Staking

Chạy một node, ủy quyền cổ phần trên node tồn tại.

TOR

TORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTOR

TOR

Bảo vệ bản thân trước sự theo dõi và giám sát. Phá vỡ kiểm duyệt

Chọn ngôn ngữ của bạn
عربى
عربى
English
English
Español
Español
हिंदी
हिंदी
Indonesia
Indonesia
한국어
한국어
Pilipinas
Pilipinas
Русский
Русский
Türk
Türk
Yoruba
Yoruba
中文語言
中文語言